The Spiritual Exercises of St. Ignatius

Category:

Description

The Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola outline the rigorous self-examination and spiritual meditations St. Ignatius set forth.Buy now on Amazon